Stelling van de week   Stellingen, groot en klein, bij Petersen moet u zijn!

Wat is de veiligheidscultuur in mijn magazijn?

De cultuur binnen een bedrijf bestaat uit de normen, waarden en gewoonten die samen de dagelijkse gang van zaken bepalen. Voortvloeiend uit deze bedrijfscultuur is er de veiligheidscultuur, die extra belangrijk is voor organisaties die werken met een magazijn. Beide culturen moeten een stevig fundament bieden voor een veilige werkomgeving.

Bedrijfscultuur bepalend voor veiligheidscultuur


De bedrijfscultuur binnen een organisatie lijkt soms een ongrijpbaar fenomeen. Zeer bepalend zijn de karakters van de medewerkers en in het bijzonder die op leidende posities. Gaan de managers binnen een bedrijf losjes om met regelgeving en schuiven zij gemaakte fouten het liefst onder het tapijt? Dat creëert alle randvoorwaarden voor een ongezonde veiligheidscultuur.

Een goede veiligheidscultuur begint dan ook bij een solide bedrijfscultuur. Belangrijk zijn kenmerken als heldere kernwaarden, een management dat openstaat voor inbreng van medewerkers op de werkvloer en een goede communicatie tussen alle lagen binnen het bedrijf. Dit vormt de basis voor het creëren van een veilig werkklimaat op de magazijnvloer.


Feedback vanaf werkvloer belangrijk


Hoe komen bovengenoemde zaken in een veiligheidscultuur precies tot uiting? Laten we de eigen inbreng van personeel als voorbeeld nemen. In een magazijn komen medewerkers dagelijks in aanraking met potentieel onveilige situaties. Hierdoor weten zij als geen ander wat mogelijke risicofactoren zijn en waar verbeterpunten op het gebied van veiligheid liggen.

Het is belangrijk dat deze personeelsleden weten dat het hoger management ontvankelijk is voor hun feedback op dit vlak. Wordt er niet geluisterd naar hun input, dan bestaat de kans dat medewerkers dit soort onveilige situaties in de toekomst niet meer rapporteren – het heeft immers toch geen zin. Dit verhoogt de kans op ongelukken aanzienlijk.


Heldere communicatie voor transparante veiligheidssituatie


Naast de mogelijkheid om feedback te geven, is binnen een gezonde veiligheidscultuur een goede wederkerige communicatie belangrijk. Het gaat hierbij niet alleen om top-down of bottom-up; beide communicatiestromen zijn essentieel om mogelijke verbeterpunten aan het licht te brengen. Zowel vanuit het management als de werkvloer komen immers waardevolle inzichten.

Het goed communiceren van deze inzichten leidt tot een transparante veiligheidssituatie en uiteindelijk tot heldere veiligheidsafspraken. Signaleert iemand een potentieel probleem? Dan zijn alle relevante bedrijfsgeledingen op de hoogte en wordt er direct een plan van aanpak ontwikkeld. Binnen deze veiligheidscultuur is de kans op ongelukken minimaal.

< Terug naar overzicht

Waarom LP Petersen

Vooruitstrevend, met ervaren en deskundig personeel zien wij elke opdracht als een uitdaging om voor u de beste kwaliteit neer te zetten.

Topmerken stellingen

100% merk onafhankelijk en vele merken direct uit voorraad leverbaar

Eigen transport en montage

Eigen transport en montage in heel Nederland

Gebruikte, nieuwe en verhuur stellingen

Gebruikte, nieuwe en verhuur van stellingen