Ga naar content

Hoe hoog zijn mijn voorraadkosten?

Veel bedrijven zijn genoodzaakt voorraad te houden in een magazijn. Efficiënt voorraadbeheer en de juiste tools zoals goede palletstellingen zijn in dat kader geen overbodige luxe. Maar wat zijn de periodieke voorraadkosten nu eigenlijk en hoe kun je deze zo laag mogelijk houden? In dit artikel vertellen we precies waar je op moet letten.

Het berekenen van de rentekosten


De voorraadkosten binnen je magazijn kun je op verschillende manieren berekenen. Experts gebruiken hiervoor vaak de zogenaamde 3 R’s: rentekosten, risicokosten en ruimtekosten. Deze 3 kostenposten zijn voor verreweg de meeste bedrijven bepalende kostenposten in het magazijn en vormen tezamen de voorraadkosten.

De eerste van de 3 R’s – de rentekosten – zijn de kosten die nodig zijn om de voorraad in het magazijn te financieren. In geval van een afgesloten lening zijn dat de kosten die de lening met zich meebrengt. Is een investering in nieuwe goederen gedaan vanuit de eigen financiële middelen, dan zijn de rentekosten gebaseerd op de misgelopen renteopbrengsten op de bankrekening.


Het berekenen van de risicokosten


Zeer belangrijk in de berekening van voorraadkosten zijn ook de risicokosten. Hoe veilig de opgeslagen producten in een magazijn ook lijken; er bestaat altijd het risico op onvoorziene omstandigheden. Denk hierbij alleen al aan een plotseling uitslaande brand, diefstal door kwaadwillenden of een onverwachte prijsdaling in de markt.

Ook kan de opslag van bederfgevoelige producten leiden tot een onverwacht hoge kostenpost. De meeste bedrijven sluiten een verzekering af om deze risico’s te reduceren. Maar deze verzekering brengt ook kosten met zich mee. Al dit soort mogelijke kosten vormen samen de risicokosten en zijn daarmee een belangrijk onderdeel van de totale voorraadkosten.


Het berekenen van de ruimtekosten


Het laatste onderdeel van de voorraadkosten en tevens de laatste R vertegenwoordigen de ruimtekosten. Er is allereerst magazijnruimte nodig om goederen op te slaan en die ruimte kost geld. De aanbouw van een groot magazijn aan het bestaande bedrijfspand of de huur van een bestaande magazijnruimte; beide opties brengen grote kosten met zich mee.

En dan is er nog de kwestie van de opslag. Professionele magazijnstellingen zijn nodig om producten om een efficiënte manier op te slaan en te verwerken. Afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten verandert de noodzaak aan een bepaald type stelling continu. Samen met de magazijnruimte vormen magazijnstellingen de laatste R in de vorm van ruimtekosten.
Delen op social media
Gerelateerde artikelen

Welk pallets passen in mijn (gebruikte) palletstelling?

In de nieuwssectie van deze website informeren we u regelmatig over het kiezen van een optimale palletstelling . De beste keuze is echter ook afhankelijk van het type pallets dat u erin opslaat. Er zijn meerdere soorten pallets, die wij hieronder stap voor stap bespreken.