Ga naar content

Een goede beveiliging in het magazijn

In meerdere artikelen hebben we het gehad over de veiligheid in het magazijn. Maar hoe zit het eigenlijk met de beveiliging ervan? Ook dit is een aspect dat van belang is om de veiligheid van personeel en materieel te borgen en schade aan magazijnstellingen en trucks te voorkomen. Hieronder schetsen we een aantal beveiligingsrichtlijnen die in elke magazijnomgeving van belang zijn.

Aanmelding en registratie


Het verbeteren van de algehele beveiliging in een magazijn begint bij het verbeteren van de toegangsbeveiliging. In een magazijn waar iedereen in- en uit kan lopen, ontstaan al snel onoverzichtelijke situaties in de drukke personeelsstromen en tussen legbordstellingen, hoge palletstellingen of verrijdbare magazijnstellingen die mensen aan het gezicht onttrekken.

Alleen al vanwege wettelijke voorschriften op het gebied van brandveiligheid, is het een vereiste om exact te weten wie er op elk moment in een pand aanwezig zijn. Een aanmeldingssysteem bij alle toegangswegen van het magazijn slaat daarom twee vliegen in één klap: alleen medewerkers met toegangsbevoegdheid komen binnen en er bestaat duidelijkheid over eenieders aanwezigheid.


Kledingvoorschriften en gedragscode


Hoe dat verschaffen van die duidelijkheid in de praktijk werkt, verschilt per magazijn en organisatie. Binnen sommige bedrijven wordt nog gewerkt met aanwezigheidsbordjes of intekenlijsten, terwijl andere werken met prikkaarten of een digitaal systeem. Steeds meer in opkomst zijn ook elektronische sloten, waarbij elke medewerker een eigen sleutel heeft en dus elke binnenkomst en afmelding automatisch wordt geregistreerd.

Eenmaal binnen, kunnen verdere beveiligingsmaatregelen worden getroffen door eisen te stellen aan de kleding van het aanwezige personeel. Kledingvoorschriften zijn in veel organisaties al gebruikelijk en dit vereist dan ook geen ingrijpende maatregelen. Ook het toewijzen van bepaalde kleding aan gasten – bijvoorbeeld hesjes met een specifieke kleur – draagt bij aan een effectieve beveiliging.


Beveiliging binnen en buiten het magazijn


Hoewel beveiliging niet bij alle organisaties topprioriteit geniet, zou dit wel het geval moeten zijn. Een slechte beveiliging van de magazijnomgeving kan verstrekkende gevolgen hebben en medewerkers eventueel zelfs in gevaar brengen. Ook kan een bedrijf veel schade leiden als een duur gedeelte van de productvoorraad door diefstal wordt ontvreemd.

Alleen al in palletstellingen worden soms pallets boordevol artikelen met een hoge marktwaarde opgeslagen. Het is dan ook zaak beveiliging zeker geen ondergeschoven kindje te laten zijn en te investeren in een goed magazijnbeleid op dit gebied. 
Delen op social media
Gerelateerde artikelen

De rol van de blockchain in het magazijn

Tegenwoordig komt blockchain technologie dagelijks in het nieuws. Bekend is vooral de bitcoin, de digitale munteenheid die wordt gezien als het grootste succes van de techniek. In de praktijk is blockchain echter voor veel meer bedoeld dan betaalverkeer alleen. De mogelijke toepassingen voor het optimaliseren van de supply chain zijn bijvoorbeeld legio.