Ga naar content

Hoe veilig is de verankering van uw stelling

Magazijnstellingen dienen veilig te zijn. Deze stellingen hebben dagelijks veel te verduren. Goede verankering is daarom noodzakelijk. 
Tevens is deskundigheid tijdens het inspecteren van de verankering van de magazijnstellingen een vereiste. In dit artikel vertellen wij wat de belangrijkste punten zijn voor het beoordelen van de verankering van magazijnstellingen.

Redenen voor het verankeren van stellingen:

1. Plaatsvastheid;
2. Stabiliteit van de constructie en het waarborgen tegen kantelen door dwarskrachten;
3. Goed contact met de vloer hebben en het zorgen voor plaatsvastheid van vulplaten;
4. Veiligheid in verband met verschuiven en instorten;
5. Het tegen gaan van verschuiven en maatvastheid van gangpaden waarborgen;
6. Een hogere belastbaarheid toestaan vaak in combinatie met kruisverbanden;
7. Het opnemen van dwarskrachten ten gevolge van aanstoten bij vrij toegankelijke stellingen;
8. Verankering kan onderdeel zijn van de totale constructie bij kranenmagazijnen of andere meer gecompliceerde installaties;
9. Andere constructieve redenen.


Controle verankering magazijnstelling
 

In deze tijd waarin stellingen met de eindige elementenmethode worden berekend, waarbij het (zo dun mogelijke) materiaal bijna overal is geschroefd, is tevens de methode en noodzaak van het verankeren voor een veilige constructie van groot belang. Op de tekening of in de specificatiebladen wordt de wijze waarop dient te worden verankerd, aangegeven. Controle van verankering bij een inspectie is een zeer belangrijk onderdeel om een goede rapportage over de veiligheid op te kunnen stellen. Hierbij is veel deskundigheid vereist. De uittrekkracht en de afschuiving zijn de belangrijkste gegevens voor de specificatie. Bij iedere stellingmontage is na te gaan hoe en waarmee de stelling dient te worden verankerd. Hierbij kunt u denken aan: het type anker, het aantal, de diepte, de plaats en wat de uittrekkracht minimaal dient te zijn.


De belangrijkste punten voor het beoordelen van de verankering zijn:
 

1. De gegevens van fabrikanten en leveranciers.
2. De normen van vroeger en nu.
3. De deskundigheid van de bouwer en de beoordelaar.
4. De wijzigingen van de opstelling na de eerste montage.
5. De veranderingen in de vloer door veroudering, zetting en buiging.
6. De schade van zowel de stellingonderdelen als van de vloer.

Deze punten zullen we hieronder verder toelichten.


Gegevens van fabrikant of leverancier
 

De gegevens van de fabrikant zijn het belangrijkst. Hij geeft garantie en is aansprakelijk. Op de meegeleverde montagetekening of in de specificatiebladen staat de wijze van verankeren en de te gebruiken ankers aangegeven. Indien u oude of gebruikte magazijnstellingen hebt, zijn deze gegevens vaak niet meer beschikbaar. In deze gevallen dienen de normen als een goede leidraad te worden gebruikt.


Normen van vroeger en nu
 

Er zijn een aantal NEN-normen waaraan men zich dient te houden, wanneer er gebruik van magazijnstellingen wordt gemaakt:

- NEN 5051 geeft naast de diepte-hoogteverhouding een minimale uittrekkracht van 4,5kN bij verankering aan;

- NEN 5052 geeft informatie voor de constructeurs van vloer en stellingen en verwijst voor de informatie over voetplaten op diverse soorten vloeren naar ETAG001;

- NEN-EN 15512 geeft voor verankering in een C20/25 betonvloer een minimum van 3kN trekkracht en 5kN schuifkracht aan;

- NEN-EN 15629 geeft informatie over verschillende aandachtspunten bij verankering in verschillende soorten vloeren en aanbevelingen wanneer er sprake is van holle vloeren, of situaties met allerlei leidingen en kabels dicht onder het vloeroppervlak. In deze situaties is overleg met de fabrikant of leverancier noodzakelijk;

- NEN-EN 15635 vermeldt dat alle staanders volgens de voorschriften van de fabrikant moeten zijn verankerd. De voetplaten moeten volledig contact met de ondervloer maken en de vulplaten mogen niet verschoven zijn. Jaarlijks dienen magazijnstellingen door een deskundige keurmeester op onder andere bovengenoemde normen te worden geïnspecteerd.

Sinds 2011 geldt er de nieuwste norm NEN 5056. Deze norm is vooral bij nieuwe stellingen die onder ‘het Bouwbesluit’ vallen en waarvoor een omgevingsvergunning verplicht is (stellingen die hoger zijn dan 8,5 meter en / of vloerdragend zijn) van belang. Deze norm geldt niet voor reeds gemonteerde bestaande magazijnstellingen van voor 2011.

De reden waarom deze norm in het leven is geroepen, is om een verband te leggen tussen de Europese normen voor stellingmateriaal en de Nederlandse bouwwetgeving (Bouwbesluit 2012). Voor kantelgevaar wordt in deze norm een hogere en specifiekere eis gesteld dan de Europese NEN-EN 15512 (landelijke afwijkingen, A-deviaties, op Europese normen zijn toegestaan). De uittrekkracht en de afschuifkracht dienen minimaal 10kN te bedragen (niet gelijktijdig). Per verankering van een staanderprofiel zijn twee ankers nodig om torsie te voorkomen, tenzij dit op een andere wijze wordt tegengegaan. Kortom, deze norm is aanzienlijk zwaarder dan de Europese norm.

Naast de NEN-normen zijn er tevens NPR-bladen. Deze NPR-bladen dienen de normen hanteerbaar en toegankelijk te maken. NPR 5054 beoordeelt de aanrijdingschades en NPR 5055 is een checklist voor het beoordelen van het stellingmateriaal en de magazijnveiligheid in combinatie met magazijntrucks en personenverkeer.

In een volgend artikel zullen de overige punten voor het beoordelen van het verankeren van magazijnstellingen aan de orde komen.


Magazijnstelling inspectie door L.P. Petersen
 

Hebt u naar aanleiding van dit artikel nog vragen over verankering van magazijnstellingen? Of wilt u uw magazijnstelling door onze gecertificeerde keurmeester laten controleren (merkonafhankelijk en objectief)? Neem contact met ons op!

Bron: www.logistiek.nl
Delen op social media
Gerelateerde artikelen

Waar plaats ik mijn palletstellingen?

Een goede magazijninrichting is cruciaal voor een veilige werkomgeving. Maar naast veiligheid, heeft de inrichting ook grote gevolgen voor de efficiëntie van uw arbeidsprocessen. Het is daarom belangrijk om goed na te denken over waar u uw magazijnstellingen plaatst. En dat geldt in het bijzonder als het om grote stellingen zoals palletstellingen gaat.

De rol van de blockchain in het magazijn

Tegenwoordig komt blockchain technologie dagelijks in het nieuws. Bekend is vooral de bitcoin, de digitale munteenheid die wordt gezien als het grootste succes van de techniek. In de praktijk is blockchain echter voor veel meer bedoeld dan betaalverkeer alleen. De mogelijke toepassingen voor het optimaliseren van de supply chain zijn bijvoorbeeld legio.