Ga naar content

Waarom leuningen en hekken in mijn magazijn?

In een magazijn liggen gevaren continu op de loer. Af- en aanrijdende heftrucks, orderpicking op hoogte bij palletstellingen en laden en lossen bij docks met hellingen brengen risico’s met zich mee. Toch kunt u de risico’s in deze situaties relatief eenvoudig verminderen. Simpelweg door in uw magazijn leuningen en hekken te gebruiken.

Trappen en hellingen in het magazijn


> Een eerste voor de hand liggende plek om leuningen aan te brengen in uw magazijn, is aan de zijkant van uw trappen. Dit is vanuit de EN 14122 sowieso verplicht (vanaf trappen hoger dan een halve meter). Het bouwbesluit schrijft daarnaast voor dat een trap vanaf vier meter een rustbordes moet bevatten.

Hoewel minder steil dan een trap, zijn ook hellingen in uw magazijn schuin oplopende verhogingen die veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. Met name rondom docks zijn dit soort hellingen zeer gebruikelijk in magazijnen en de gevaren worden nog eens vergroot door af- en aanrijdende heftrucks. Een hekwerk aan weerszijden beschermt lopend personeel tegen een aanrijding of val.


Loopbordessen in het magazijn


In hoge magazijnen wordt vaak gewerkt op meerdere niveaus. Niet alleen zijn er veel hoge palletstellingen te vinden, maar ook entresolvloeren en loopbordessen zorgen voor maximale benutting van de ruimte. Met name bij de laatstgenoemde categorie is het belangrijk om medewerkers te beschermen tegen een val door de plaatsing van veilige hekwerken.

Hoe groter de hoogte waarop de loopbruggen zich bevinden, hoe meer de mogelijke risico’s toenemen. Een reling aan weerskanten van de brug zorgt voor houvast voor personeel. Op werk- of loopbordessen of andersoortige platformen op hoogte kan valbeveiliging essentieel zijn. Dat geldt ook voor langdurig werken rondom hoge magazijnstellingen zoals palletstellingen.


Gevaarlijke plekken in het magazijn


In elk magazijn bevinden zich steevast een aantal gevaarlijke plekken. Denk hierbij onder meer aan stroomkasten, die alleen toegankelijk zijn voor een select aantal medewerkers en voor onbevoegden louter gevaar opleveren. Dat laatste is al helemaal het geval als de magazijnomgeving rechtstreeks is aangesloten op de kantoorruimte in een bedrijfspand.

Ook een ongebruikte heftruck – door de chauffeur vaak geparkeerd op goed bereikbare plekken – kan potentieel risicovolle situaties opleveren. Het is daarom van belang om dit soort gevaarlijke plekken goed af te schermen met een simpele reling of hekwerk. Dit bevordert tegelijkertijd de overzichtelijkheid in het magazijn.
Delen op social media
Gerelateerde artikelen