Ga naar content

Pallets omsnoeren voor een veilig vervoer

Een groot deel van de tijd liggen pallets met dozen opgeslagen in magazijnstellingen die er speciaal voor bedoeld zijn – palletstellingen. Maar natuurlijk moeten de pallets ook van en naar het magazijn worden vervoerd. Een stevige palletopstelling is noodzakelijk om een veilig en schadevrij vervoer te garanderen en dat kan door het omsnoeren van de pallets (ook wel strapping genoemd).

Juiste manier van strappen van groot belang


Het strappen van pallets is al sinds jaar en dag een goede gewoonte in de warehousing en andere logistiekgerelateerde branches. Het is een van de vele stappen in het palletverwerkingsproces, want eerst moeten de gepalletiseerde goederen worden gecontroleerd en geconsolideerd. Daarna worden de pallets gestrapt voor een optimale stevigheid.

Het is belangrijk dat het strappen gebeurt door ervaren magazijnpersoneel of op zijn minst onder toezicht en met de juiste instructies. De kracht waarmee de omsnoering om de pallets en dozen wordt aangebracht, is bepalend voor de uiteindelijke stevigheid en veiligheid. Een verkeerde werkwijze kan dan ook leiden tot grote en onnodige risico’s.


Voorkom verschuivingen door gebruik strapsysteem


In menig magazijn is strapping een stap die onder druk van deadlines of gemakzucht nogal eens wordt overgeslagen. Dat is sterk af te raden, want net zoals bij het werken met palletstellingen kunnen kleine foutjes op de werkvloer leiden tot verstrekkende gevolgen. Het beste kiest een magazijn voor een eenvoudig strapsysteem zodat de kans op daadwerkelijke toepassing wordt gemaximaliseerd.

Het aanbrengen van de straps onder het bovendek van de pallets is voor medewerkers die op de vloer staan niet altijd eenvoudig. Het magazijn kan worden voorzien van een speciaal palletstrapdevice om dit proces te vergemakkelijken. Ook bevestiging onder het onderdek is noodzakelijk om de kans op schade door verschuivingen tijdens het vervoer te minimaliseren.


Strapping van dozen niet zonder risico's


Niet alleen pallets, maar ook losse pakketten kunnen door medewerkers worden voorzien van straps. Zeker bij langdurige opslag in een bepaald type magazijnstelling is het niet wenselijk deze omsnoering te verwijderen. Het voorkomt namelijk dat dozen per ongeluk worden geopend en zorgt voor een stabiele opstelling met een minimale kans op valgevaar.

Het strappen van dozen brengt, meer nog dan bij pallets, bepaalde risico’s en gevaren met zich mee. In een onoverzichtelijke werkomgeving neemt de kans op ongelukken in rap tempo toe. Dat komt onder meer door de hoge snelheid waarmee dozenstrapdevices werken en het gebrek aan tijd voor medewerkers om op onverwachte situaties te anticiperen. Zorg daarom te allen tijde voor een gestructureerde werkomgeving.
Delen op social media
Gerelateerde artikelen

Mogelijkheden en risico's van inrijstellingen

Palletstellingen behoren zonder twijfel tot de meest gebruikte magazijnstellingen. Toch zijn er ook andere stellingen die grote voordelen bieden op het gebied van de opslag van goederen op pallets. Werkt u bijvoorbeeld graag volgens de LIFO-methode (Last In First Out) of wilt u de aanwezige vloeroppervlakte zo efficiënt mogelijk benutten? Dan is een inrijstelling een uitstekende optie.

Combineer uw magazijnstellingen met tussenvloeren

In uw magazijn streeft u naar de maximaal haalbare hoeveelheid opslagruimte. U investeert daarom in palletstellingen die het beschikbare vloeroppervlak zo optimaal mogelijk benutten en ontwikkelt een optimaal verkeersplan om de hoogste efficiëntie te behalen. Wilt u echter een extra stap zetten in het vergroten van de opslagruimte: dan mist er nog één ingrediënt: de tussenvloer.