Ga naar content

Veiligheidsplan voor veilig werken met magazijnstellingen

Werken met magazijnstellingen is niet zonder risico’s. Zeker in magazijnen waar goederen handmatig of met behulp van heftrucks worden in- en uitgeladen, schuilt een bedrijfsongeval in een klein hoekje. Om de kans hierop zoveel mogelijk te reduceren, dient elke magazijnstelling niet alleen in uitstekende conditie te zijn, maar moeten medewerkers ook op de hoogte zijn van het veiligheidsplan.

Concrete handvatten voor betere arbeidsveiligheid


Het veiligheidsplan is een document waarin het management van een onderneming het veiligheidsbeleid in een magazijn op heldere wijze omschrijft. Uit onderzoek blijkt dat organisaties die een dergelijke werkwijze hanteren, gemiddeld minder ongelukken in de werkomgeving ervaren en betere werkomstandigheden creëren voor medewerkers.

Cruciaal voor de succesvolle toepassing van het veiligheidsplan, is dat er concrete richtlijnen worden beschreven waaraan elke medewerker zich moet houden. Vage formuleringen zijn voor interpretatie vatbaar en dragen niet bij aan een hogere arbeidsveiligheid. Zeker bij het werken met grote magazijnstellingen zoals palletstellingen of lange reeksten van legbordstellingen, zijn medewerkers gebaat bij duidelijkheid.


Andere communicatie op werkvloer


Een succesvol veiligheidsbeleid in het magazijn houdt echter niet op bij het ontwikkelen van een veiligheidsplan. Belangrijk is ook dat het in de praktijk daadwerkelijk wordt toegepast en dat leidinggevenden in dit opzicht een voorbeeldrol vertolken. Alleen dan zijn medewerkers bereid zich ook aan de organisatorische richtlijnen te houden.

In veel organisaties is veiligheid een ondergeschoven kindje en ligt de focus met name op een zo hoog mogelijke arbeidsproductiviteit. Dat is logisch, want op dat vlak liggen de primaire doelstellingen van een bedrijf. Toch is het nodig om in de dagelijkse communicatie op de werkvloer ook aandacht te besteden aan veiligheid. Pas op dat moment worden preventieve veiligheidsmaatregelen een routine.


Inrichting afgestemd op veilig werken rondom magazijnstellingen


Frequente controle van de arbeidsveiligheid in het magazijn is nodig om te beoordelen of het plan in zijn opzet slaagt. Indien er bij het werken met magazijnstellingen nog steeds sprake is van veiligheidsrisico’s, moet het plan worden gewijzigd of aangevuld. Magazijnveiligheid is een continu proces dat evolueert aan de hand van de werkomgeving en goederen waarmee gewerkt wordt.

Omdat de magazijnomgeving meestal niet lange tijd hetzelfde blijft, geldt dat ook voor de richtlijnen in het veiligheidsplan. Toch is het belangrijk dit plan niet alleen aan te passen aan de nieuwe inrichting, maar hier ook alvast rekening mee te houden bij de aanschaf van nieuwe magazijnstellingen en andere materialen. Op die manier zijn de aanpassingen zo minimaal mogelijk.
Delen op social media
Gerelateerde artikelen

Bescherm uw magazijn tegen schade

In een magazijn wordt doorgaans veel gewerkt met heftrucks. Zeker als er sprake is van vervoer van zware goederen uit en naar palletstellingen. Over de bescherming van die magazijnstellingen tegen aanrijding, hebben wij al eens eerder een artikel geschreven. Maar naast bescherming rond uw palletstellingen, is ook het beschermen van de rest van het gebouw van belang.

Bandenstelling voor optimale bandenopslag

De bandenstelling is een zeer geliefd type stelling bij L.P. Petersen. Garages, transportbedrijven en andere ondernemingen in de automotive sector kunnen inmiddels niet meer zonder. Dat is niet zo vreemd, want elk bedrijf dat veel met banden werkt, wil deze op een efficiënte, voordelige en grootschalige manier opslaan. En dat is precies wat bandenstellingen u bieden.

Wanneer een draagarmstelling kiezen?

De opslag van langgoedmaterialen en bouwmaterialen vereist een speciaal soort magazijnstelling: de draagarmstelling. Deze goederen passen in veel gevallen namelijk niet in andere magazijnstellingen. Draagarmstellingen bieden daarnaast diverse voordelen, die ze uitermate geliefd maakt bij ondernemingen in uiteenlopende sectoren.