Ga naar content

Veiligheidsplan voor veilig werken met magazijnstellingen

Werken met magazijnstellingen is niet zonder risico’s. Zeker in magazijnen waar goederen handmatig of met behulp van heftrucks worden in- en uitgeladen, schuilt een bedrijfsongeval in een klein hoekje. Om de kans hierop zoveel mogelijk te reduceren, dient elke magazijnstelling niet alleen in uitstekende conditie te zijn, maar moeten medewerkers ook op de hoogte zijn van het veiligheidsplan.

Concrete handvatten voor betere arbeidsveiligheid


Het veiligheidsplan is een document waarin het management van een onderneming het veiligheidsbeleid in een magazijn op heldere wijze omschrijft. Uit onderzoek blijkt dat organisaties die een dergelijke werkwijze hanteren, gemiddeld minder ongelukken in de werkomgeving ervaren en betere werkomstandigheden creëren voor medewerkers.

Cruciaal voor de succesvolle toepassing van het veiligheidsplan, is dat er concrete richtlijnen worden beschreven waaraan elke medewerker zich moet houden. Vage formuleringen zijn voor interpretatie vatbaar en dragen niet bij aan een hogere arbeidsveiligheid. Zeker bij het werken met grote magazijnstellingen zoals palletstellingen of lange reeksten van legbordstellingen, zijn medewerkers gebaat bij duidelijkheid.


Andere communicatie op werkvloer


Een succesvol veiligheidsbeleid in het magazijn houdt echter niet op bij het ontwikkelen van een veiligheidsplan. Belangrijk is ook dat het in de praktijk daadwerkelijk wordt toegepast en dat leidinggevenden in dit opzicht een voorbeeldrol vertolken. Alleen dan zijn medewerkers bereid zich ook aan de organisatorische richtlijnen te houden.

In veel organisaties is veiligheid een ondergeschoven kindje en ligt de focus met name op een zo hoog mogelijke arbeidsproductiviteit. Dat is logisch, want op dat vlak liggen de primaire doelstellingen van een bedrijf. Toch is het nodig om in de dagelijkse communicatie op de werkvloer ook aandacht te besteden aan veiligheid. Pas op dat moment worden preventieve veiligheidsmaatregelen een routine.


Inrichting afgestemd op veilig werken rondom magazijnstellingen


Frequente controle van de arbeidsveiligheid in het magazijn is nodig om te beoordelen of het plan in zijn opzet slaagt. Indien er bij het werken met magazijnstellingen nog steeds sprake is van veiligheidsrisico’s, moet het plan worden gewijzigd of aangevuld. Magazijnveiligheid is een continu proces dat evolueert aan de hand van de werkomgeving en goederen waarmee gewerkt wordt.

Omdat de magazijnomgeving meestal niet lange tijd hetzelfde blijft, geldt dat ook voor de richtlijnen in het veiligheidsplan. Toch is het belangrijk dit plan niet alleen aan te passen aan de nieuwe inrichting, maar hier ook alvast rekening mee te houden bij de aanschaf van nieuwe magazijnstellingen en andere materialen. Op die manier zijn de aanpassingen zo minimaal mogelijk.
Delen op social media
Gerelateerde artikelen

Waarom leuningen en hekken in mijn magazijn?

In een magazijn liggen gevaren continu op de loer. Af- en aanrijdende heftrucks, orderpicking op hoogte bij palletstellingen en laden en lossen bij docks met hellingen brengen risico’s met zich mee. Toch kunt u de risico’s in deze situaties relatief eenvoudig verminderen. Simpelweg door in uw magazijn leuningen en hekken te gebruiken.

Gebruikte grootvakstelling voor maximale opslagruimte

Veel bedrijven bewaren grote en zware goederen in hun magazijn. Deze spullen moeten vaak snel bereikbaar zijn, zodat medewerkers ze eenvoudig kunnen verplaatsen. De stellingen voor opslag dienen dus aan de nodige eisen te voldoen. Het ideale type stelling is in dit geval de gebruikte grootvakstelling, die een maximale opslagruimte combineert met een groot gebruiksgemak. En dat tegen een hele voordelige prijs!

Ergonomie belangrijk bij keuze voor legbordstelling

Legbordstellingen behoren tot de meest veelzijdige magazijnstellingen. Ze zijn licht, eenvoudig te monteren en beschikken over de nodige draagkracht. Doordat de opgeslagen goederen vaak licht en klein zijn, is het risico op zware ongelukken bovendien nihil. Wel is ergonomie een belangrijk aspect dat veelal onderbelicht wordt.