Ga naar content

5 gevaarlijke plekken in en rondom het magazijn

Binnen en buiten het magazijn is het een drukte van belang. Heftrucks en vrachtwagens rijden af en aan en medewerkers te voet haasten zich naar laaddocks en magazijnstellingen. Al deze bedrijvigheid brengt echter ook risico’s op ongevallen met zich mee. Er zijn in het bijzonder 5 plekken in het magazijn waar de veiligheid in het geding is:

Docks


Niet geheel verrassend behoren de laaddocks tot de gevaarlijkste plekken in het magazijn. Het is immers niet alleen de plek waar vrachtwagens aan- en wegrijden, maar ook waar heftrucks de geleverde goederen verzamelen om ze vervolgens naar hun stellingen te brengen. Het gevaar op aanrijdingen met lopend personeel is rondom deze plekken dan ook relatief groot. Gelukkig is de oplossing relatief eenvoudig in de vorm van leuningen en hekwerken.


(Door)gangen


Gangen in magazijnen leveren traditioneel een spanningsveld op tussen beschikbare vloeroppervlakte en veiligheid. Hoe smaller immers de gang, hoe meer ruimte voor magazijnstellingen. En hoe breder de gang, hoe minder groot de kans op een aanrijding. Een slimme ganginrichting is dan ook noodzakelijk om de kans op ongevallen te beperken. Ook doorgangen zijn van oudsher gevaarlijke plekken; kruisende verkeersdeelnemers zijn voor elkaar moeilijk zichtbaar.


Magazijnstellingen


Stellingen van goede kwaliteit hebben een enorm lange levensduur. Maar sommige factoren kunnen de levensduur – en daarmee de veiligheid – ervan verminderen. Veelvoorkomend zijn bijvoorbeeld aanrijdingen met heftrucks in het magazijn. Een hierdoor ingedeukte staander resulteert in een verlaagde belastbaarheid en vergroot de kans op ongelukken. Het plaatsen van aanrijdbeveiliging en het uitvoeren van regelmatige magazijninspecties is dan ook geen overbodige luxe.


Entresolvloeren


Entresolvloeren (ook wel bekend als tussenvloeren) zijn plekken waar de kans op valgevaar relatief groot is. Werken op meerdere verdiepingen in het magazijn zorgt weliswaar voor een hogere efficiëntie van Value Added Logistics, maar brengt ook meerdere risico’s met zich mee. Denk alleen al aan een gebrekkig draagvermogen van de constructie of lading die aan de rand van de entresolvloer wordt geplaatst. Hekken en leuningen (ook op trappen!) lossen in deze situaties al veel op.


Buitenterrein


Sommige goederen lenen zich minder goed voor binnenopslag en worden daarom opgeslagen in stellingen op het buitenterrein. Dat brengt weer nieuwe uitdagingen met zich mee op het gebied van drukke verkeersstromen. Duidelijke rijroutes, bebording en bewegwijzering zijn voor chauffeurs noodzakelijk om het overzicht te bewaren en niet in aanrijding te komen met lopend personeel.  
Delen op social media
Gerelateerde artikelen

Wikkelen van pallets uit uw stelling

Wie in zijn magazijn veel met pallets werkt, is ongetwijfeld in het bezit van meerdere palletstellingen. Maar soms moeten de opgeslagen goederen na enige tijd worden doorgestuurd naar een andere locatie. Het wikkelen van pallets zorgt voor de benodigde stabiliteit en is de beste manier om ze gereed te maken voor een veilig transport.

Waar plaats ik mijn palletstellingen?

Een goede magazijninrichting is cruciaal voor een veilige werkomgeving. Maar naast veiligheid, heeft de inrichting ook grote gevolgen voor de efficiëntie van uw arbeidsprocessen. Het is daarom belangrijk om goed na te denken over waar u uw magazijnstellingen plaatst. En dat geldt in het bijzonder als het om grote stellingen zoals palletstellingen gaat.

Omgang met pallets in uw magazijn

Regelmatig besteden we aandacht aan manieren waarop u uw magazijninrichting kunt optimaliseren. De keuze voor de juiste magazijnstellingen zoals palletstellingen vormt hier een belangrijk onderdeel van. Net zo belangrijk is echter de omgang met de goederen die daarin worden opgeslagen; de pallets. In dit artikel geven we een aantal tips om de efficiëntie in uw magazijn verder te verhogen.