Ga naar content

Hogere magazijnveiligheid is hogere efficiëntie

Zoals in alle takken van het bedrijfsleven, draait het in een magazijn om efficiëntie en kostenbesparing. Maar anders dan in andere werkvelden, speelt veiligheid ook een belangrijke rol. Gelukkig hoeven efficiëntie en magazijnveiligheid elkaar echter niet te bijten. Sterker nog: een hogere veiligheid betekent vaak ook een hogere efficiëntie. Hieronder sommen we 3 redenen daarvoor op.

5S-methode zorgt voor meer structuur


Eerder hebben wij al eens geschreven over de 5S-methode voor een efficiëntere magazijnorganisatie. Hoewel deze methode voornamelijk gericht is op het structureren van de verschillende processen in een magazijn, is een verbeterde magazijnveiligheid hiervan een automatisch gevolg. Een betere structuur zorgt er immers voor dat werkprocessen op alle vlakken optimaler worden ingericht.

Een S als Sorteren zorgt er bijvoorbeeld niet alleen voor dat alle artikelen in een magazijn snel bereikbaar zijn voor de betreffende medewerkers, maar ook dat de opslag ervan geen onveilige situaties veroorzaakt. Net zoals een S als Standaardiseren leidt tot duidelijke afbakening, bewegwijzering en bebording rondom magazijnstellingen zoals palletstellingen.


Goede communicatie met medewerkers


Het management van een organisatie ontplooit een visie, maar in het magazijn voeren medewerkers deze uit. Als geen ander weten zij wat de knelpunten zijn in dagelijkse werkprocessen en welke maatregelen nodig zijn om deze processen niet alleen veiliger, maar ook efficiënter te maken. Regelmatig overleg tussen afdelingen is noodzakelijk om deze inzichten van de werkvloer te ontdekken.

Andersom is het net zo belangrijk dat medewerkers rekening houden met de aangegeven regelgeving vanuit het management. Is er bijvoorbeeld een veiligheidsplan ontwikkeld, dan is het zaak dat alle medewerkers hier goed van op de hoogte zijn. Dagelijks bespreken hiervan leidt niet alleen tot een verbeterde veiligheid, maar ook tot gestructureerder werken en daarmee een hogere efficiëntie.


Continu nastreven van verbetering


In een magazijn is er sprake van vele doelstellingen die elk jaar opnieuw behaald moeten worden. Denk hierbij alleen al aan kwaliteit, werkomstandigheden, efficiëntie, veiligheid en kostenbesparing. Het is niet voldoende om eenmalig een plan te schrijven om arbeidsefficiëntie en magazijnveiligheid te stimuleren.

Continue optimalisatie is noodzakelijk om beide elementen blijvend te verbeteren. In dit kader is het stellen van heldere KPI’s onontbeerlijk. Formuleer bij voorkeur concrete maatregelen die moeten leiden tot zowel een hogere veiligheid als een hogere efficiëntie. Is een of beide van deze doelstellingen niet behaald? Analyseer dan de oorzaken en ontwikkel nieuwe verbetervoorstellen.
Delen op social media
Gerelateerde artikelen

De beste ganginrichting in uw magazijn

Vorige week hebben wij reeds 3 tips voor een veilige magazijninrichting gegeven. Bijna net zo belangrijk als veiligheid, is de gebruiksvriendelijkheid van een magazijn. Personeel moet er immers prettig en snel kunnen werken, zodat u verzekerd bent van een maximale efficiëntie. Voorwaarde voor een goede gebruiksvriendelijkheid is een doordacht ontwerp van gangen en gangpaden.

Een goede beveiliging in het magazijn

In meerdere artikelen hebben we het gehad over de veiligheid in het magazijn. Maar hoe zit het eigenlijk met de beveiliging ervan? Ook dit is een aspect dat van belang is om de veiligheid van personeel en materieel te borgen en schade aan magazijnstellingen en trucks te voorkomen. Hieronder schetsen we een aantal beveiligingsrichtlijnen die in elke magazijnomgeving van belang zijn.